Γιαννέλος Ε. Νικόλαος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Απόφοιτος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Ελεγκτής Δόμησης (Άδεια Β' Κατηγορίας)
Ενεργειακός Επιθεωρητής (Άδεια Β' Τάξης - Αριθμός Μητρώου Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.: 5981)Καλογιαννίδης Δ. Χαράλαμπος

Πολιτικός Μηχανικός
Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας